PLAATSBESCHRIJVINGEN


Divider
WANNEER IS DIT NODIG?

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde weergave van een feitelijke toestand.
De landmeter-expert is een professioneel en deskundig persoon die de staat van een onroerend goed op een correcte wijze kan beschrijven.

Bij aanvang huur is het cfr. art. 1730 B.W. verplicht om een omstandige plaatsbeschrijving op te maken, liefst voor intrede of ten laatste in de éérste maand van aanvang huur. Best kan een exemplaar van de plaatsbeschrijving mee geregistreerd worden, dit kan tegenwoordig online en is gratis!
Hoe graag sommigen een plaatsbeschrijving volgens een checklist toch willen verkopen, werkt dit naar onze mening niet. Tijdens een rondgang van het ganse pand worden door ons alle vaststellingen ingesproken in een dictafoon en simultaan worden er foto's getrokken. Dit resulteert in een goede verstaanbare verwoording met in bijlage een grote resem foto's.

Niet alleen voor verhuringen, maar ook voor aanvang van werken maken wij plaatbeschrijvingen op. Vele verzekeringen verplichten dit op te maken bij sommige polissen zodat er nadien nooit discussie kan ontstaan of bepaalde schade al dan niet aanwezig was.

Plaatsbeschrijvingen opgemaakt door een landmeter-expert zorgen voor een onpartijdig standpunt en zodoende objectief verslag.

INFO


Master in de industriële wetenschappen bouwkunde-landmeten (industrieel ingenieur)

Beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op het tableau van landmeters-experten sub LAN 111465

Lid van de Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE) en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters-Experten te Antwerpen (KMLPA)
Algemene voorwaarden

CONTACTEER ONS


Sint-Antoniusbaan 99, 2980 Zoersel
+32 (0)3 312 36 58
+32 (0)486 02 34 68
info@landmeter-meekers.be