VOLUMEBEREKINGEN


Divider
HOVEEL WAT?

Het kennen van een bepaald volume aan uit te graven of aan te voeren materiaal is vaak een belangrijk financieel gegeven.
Door een nauwkeurige opmeting voor én na de werkzaamheden kan er via een triangulatiemethode een DTM (=digitaal terrein model) gecreëerd worden en vervolgens het volume vrij exact gecomputeerd.
De ontgraving of aanvulling is dan volledig in 3D te bekijken en te analyseren.
Ook kunnen modellen ontworpen worden die alzo kunnen gebruikt worden voor GPS-gestuurde graafwerkzaamheden.

Het is al meermaals gebleken dat een inmeting elke vorm van discussie vermijdt. Echter zijn er bepaalde randfactoren die mede de nauwkeurigheid bepalen van het berekend volume.

INFO


Master in de industriële wetenschappen bouwkunde-landmeten (industrieel ingenieur)

Beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op het tableau van landmeters-experten sub LAN 111465

Lid van de Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE) en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters-Experten te Antwerpen (KMLPA)
Algemene voorwaarden

CONTACTEER ONS


Sint-Antoniusbaan 99, 2980 Zoersel
+32 (0)3 312 36 58
+32 (0)486 02 34 68
info@landmeter-meekers.be