PLAATSBESCHRIJVINGEN


Divider
WANNEER IS DIT NODIG?

Als landmeter-expert zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van gedetailleerde plaatsbeschrijvingen. Een plaatsbeschrijving is niets minder dan een nauwkeurige weergave van de feitelijke toestand van een onroerend goed.

Wanneer het aankomt op het huren van een pand, vereist artikel 1730 van het Burgerlijk Wetboek een gedegen plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur, bij voorkeur vóór intrede of uiterlijk in de eerste maand van de huurperiode. Wij raden aan om een exemplaar van deze plaatsbeschrijving online te registreren, wat tegenwoordig kosteloos mogelijk is.

In tegenstelling tot het simpelweg afvinken van een checklist, geloven wij in een grondige aanpak. Tijdens een zorgvuldige inspectie van het gehele pand nemen wij alle bevindingen op met behulp van een dictafoon en nemen tegelijkertijd foto's. Dit resulteert in een heldere beschrijving, aangevuld met een uitgebreide reeks foto's.

Onze diensten beperken zich niet tot verhuringen; ook voor aanvang van bouwwerken stellen wij plaatsbeschrijvingen op. Veel verzekeringen eisen zelfs een dergelijk verslag bij bepaalde polissen, waardoor mogelijke discussies over schade later worden voorkomen.

Plaatsbeschrijvingen opgesteld door een landmeter bieden een onpartijdig standpunt en waarborgen daarmee een objectief verslag. Wij staan klaar om u te assisteren bij deze behoefte.

INFO


Master in de industriële wetenschappen bouwkunde-landmeten (industrieel ingenieur)

Beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op het tableau van landmeters-experten sub LAN 111465

Lid van de Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE) en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters-Experten te Antwerpen (KMLPA)
Algemene voorwaarden

CONTACTEER ONS


Sint-Antoniusbaan 99, 2980 Zoersel
+32 (0)486 02 34 68
info@landmeter-meekers.be