VERKAVELING & SPLITSING


Divider
VERKAVELEN OF SPLITSEN

Voor het opdelen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond is een verkavelingsvergunning nodig.

Indien men een gedeelte van een perceel wenst te verkopen aan bvb een achterbuur, kan dit met een eenvoudige splitsing geregeld worden.

Meer informatie kan teruggevonden worden op de site van: R.O. Vlaanderen

INFO


Master in de industriële wetenschappen bouwkunde-landmeten (industrieel ingenieur)

Beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op het tableau van landmeters-experten sub LAN 111465

Lid van de Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE) en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters-Experten te Antwerpen (KMLPA)
Algemene voorwaarden

CONTACTEER ONS


Sint-Antoniusbaan 99, 2980 Zoersel
+32 (0)3 321 36 58
+32 (0)486 02 34 68
info@landmeter-meekers.be